Historie

Ridderkroa vart starta opp våren 1980. Gjennom 1980-talet og aller først på 1990-talet var det fleire eigarar. Noverande eigar kjøpte bygninga og tok over drifta i juli 1991.

I 1994 vart det sett opp 4 utleigehytter av høg standard.

I 2009 var det ei stor ombygging av Ridderkroa. Kafe/restaurant vart
flytta og det vart plass til 13 store rom til utleige.